27
Nikolai Hakala
11.7.2003 Hong Kong
197 cm / 100 kg / L